„Uwaga słuchacze JU3W. Podajemy tematy wykładów audytoryjnych w
Jaworzańskim Uniwersytecie III Wieku w lutym:

– 13  lutego – wykład dr hab.prof.ATH Stanisława Rajby pt. Telefon
komórkowy na co dzień. Jego funkcje i tajemnice.

– 27 lutego – wykład dr hab.prof.UŚ Andrzeja Kasperka pt. Coś jest ze
światem nie tak; kilka uwag do wykładu noblowskiego Olgi Tokarczuk.

Zapraszają organizatorzy JU3W”