” Zapraszamy  słuchaczy JU3W na pierwszy  wykład w sesji letniej w dniu
30 stycznia br.  w Sali Pod Goruszką o godzinie 16.00, który prowadzony
będzie przez dr Marcina Hałata, pod tytułem: Skrzypce – dźwięk,
przestrzeń, wyobraźnia. Spotkanie zamkniemy przy kawie, herbacie i ciastku”.