W imieniu Zespołu projektu ASOS oraz Słuchaczy Jaworzańskiego Uniwersytetu 3 Wieku, serdecznie zapraszamy na uroczyste przedstawienie wyników projektu oraz oficjalne wręczenie Mapy Lokalnych Potrzeb Seniorów Władzom Gminy Jaworze.
Spotkanie odbędzie się dnia 28 listopada o godz. 13.00 w Sali Pod Goruszką. Naszym celem jest pokazanie, że Gmina Jaworze dba o seniorów i wsłuchuje się w ich potrzeby.
Serdecznie zapraszamy
Samorząd JU3W