Co? |Niska emisja – Wielki problem.
Ochrona powietrza pilnym wyzwaniem i wspólną naszą troską
Kto? | Jerzy Sadowski – Polski Klub Ekologiczny (koło w Tychach)
Gdzie? | Sala „Pod Goruszką” | ul. Szkolna 97
Kiedy? | Czwartek, 8 listopada 2018 r. | godz. 16:00

Reklamy