Co? | Wychowanie w świecie wartości: indoktrynacja czy wolność?
Kto? | Prof. dr hab. Krzysztof Śleziński, profesor UŚ
Gdzie? | Sala „Pod Goruszką” | ul. Szkolna 97
Kiedy? | Czwartek, 19 kwietnia 2018 r. | godz. 17:00

Problematyka wykładu:
  •  odsłanianie prawdy o człowieku,
  •  kondycja podmiotu moralnego,
  •  wychowanie woli i rozumu,
  •  wychowanie drogą do życia szczęśliwego.
Tezy:
  1. Relatywizm moralny nie odpowiada na potrzeby poszukiwania prawdy o nas samych.
  2. Poznanie własnych słabych i mocnych stron jest podstawą do stawania się lepszym człowiekiem i obywatelem.
  3. Celem działań wychowawczych jest dobro człowieka, a nie dobro systemu.

Dr hab. Krzysztof Śleziński, prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego – profesor nadzwyczajny, dr hab., flozof i pedagog, pełni funkcję Dyrektora ds. Naukowych i Współpracy z Zagranicą w Instytucie Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor pięciu monografii naukowych: „Elementy platonizmu u Rogera Penrose’a” (1999), „Zarys dydaktyki filozofii” (2000), „Benedykta Bornsteina koncepcja naukowej metafizyki i jej znaczenie dla badań współczesnych” (2009), „Filozofia Benedykta Bornsteina oraz wybór i opracowanie niepublikowanych pism” (2011), „Edukacja filozoficzna w teorii i praktyce” (2012) oraz współredaktor rocznika filozoficznego „Studia z Filozofii Polskiej”.

KS1