Zarząd Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „Feniks” w Cieszynie informuje, że w dniu 8.02.2018 r. podczas kolejnego spotkania słuchaczy Jaworzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na wykładzie audytoryjnym dokonano wyboru Samorządu Słuchaczy JU3W.

Po wykładzie dr. Bolesława Kaszy na temat kultury i sztuki – w drugiej części spotkania – ostatecznie ustalono i ukształtowano listy poszczególnych grup tematycznych zajęć warsztatowych. Pod koniec spotkania odbyły się wybory (w trybie jawnym) kandydatów do Samorządu Słuchaczy JU3W.

Wybrano następujący SKŁAD OSOBOWY SAMORZĄDU SŁUCHACZY JAWORZAŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU (JU3W):

  1. Andrzej Konieczny – Przewodniczący Samorządu
  2. Renata Żymełka – Wiceprzewodnicząca Samorządu
  3. Krystyna Dzięgielewska – Członek Samorządu
  4. Danuta Wiśniewska – Członek Samorządu
  5. Renata Dziamska – Członek Samorządu
  6. Stanisław Kucner – Członek Samorządu
  7. Sławomir Napieralski  – Członek Samorządu

Za Zarząd SWS „Feniks”
dr Anna Klinik

Reklamy